Έτσι θα αποφύγετε των φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

Περιεχόμενα

Η Φήμη σας ως αποστολέα email (2/8)

Ενότητα 2 – Ποια η σημασία της φήμης σας ως αποστολέα email και πώς αυτό επηρεάζει την παραδοσιμότητα

Ανάλογα με τη φήμη σας ως αποστολέα, οι πάροχοι ηλεκτρονικής αλληλογραφίας είτε θα αποδεχτούν τα εισερχόμενα email σας είτε θα τα στείλουν να αργοπεθάνουν στον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

Αλλά καθώς το τοπίο των email αλλάζει και οι προσδοκίες των συνδρομητών αυξάνονται, η διατήρηση μιας σταθερής φήμης αποστολέα είναι πιο δύσκολη από ποτέ. Σε αυτήν την ενότητα, θα αναλύσουμε τι καθορίζει τη φήμη σας ως αποστολέα και πώς να παραμείνει η σχέση σας με τους παρόχους ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε άριστο επίπεδο.

Μείνετε συντονισμένοι για λεπτομέρειες σχετικά με:

  • Γιατί έχει σημασία η φήμη σας ως αποστολέα
  • Οι κύριοι παράγοντες που καθορίζουν τη φήμη του αποστολέα
  • Πώς να παρακολουθείτε τη φήμη σας ως αποστολέα

Γιατί έχει σημασία η φήμη σας ως αποστολέα

Καλώς ήλθατε στο δεύτερο μάθημα σχετικά με τη δυνατότητας παράδοσης των email σας. Σε αυτήν την ενότητα, θα μιλήσουμε για τη φήμη σας ως αποστολέα μηνυμάτων ηλεκτρονικου ταχυδρομείου.

Αυτό λοιπόν είναι ένας σημαντικός παράγοντας που υποδεικνύει στους παρόχους ηλεκτρονικής αλληλογραφίας εάν ακολουθείτε τις βέλτιστες πρακτικές μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επηρεάζει άμεσα την παραδοσιμότητα του λογαριασμού σας—η οποία, όπως γνωρίζετε τώρα, είναι η ικανότητά σας να προσεγγίζετε τα εισερχόμενα των συνδρομητών αντί να αποκλείεστε ή να φιλτράρεστε ως ανεπιθύμητα μηνύματα.

Οι πάροχοι ηλεκτρονικής αλληλογραφίας όπως το Yahoo και το Gmail ενδιαφέρονται πρωτίστως να κρατούν τους πελάτες τους ευχαριστημένους με την παράδοση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που τους ενδιαφέρουν και με τα οποία θέλουν να αλληλεπιδρούν.

Ιδού όμως το μεγάλο ερώτημα. Πώς αποφασίζουν ποια email να φιλτράρουν και ποια όχι; Αυτό που κάνουν είναι να χρησιμοποιούν τη φήμη σας ως αποστολέα σαν έναν σημαντικό παράγοντα για να καθορίσουν σε ποιο φάκελο θα παραδοθούν τα email σας και επομένως τη μοίρα των προσπαθειών σας στο μάρκετινγκ μέσω email.

Μεταβλητότητα της φήμης σας

Είναι σημαντικό να κατανοήσετε ότι η φήμη του αποστολέα δεν είναι στατική. Βασίζεται στη συμπεριφορά των συνδρομητών σας και μπορεί να αλλάξει με κάθε καμπάνια email που στέλνετε. Επομένως, είναι σημαντικό να παρακολουθείτε την αλληλεπίδραση των συνδρομητών σας με την πάροδο του χρόνου για να διατηρήσετε τη φήμη σας σε καλή κατάσταση.

Η φήμη σας ως αποστολέα είναι σημαντική επειδή οι πάροχοι πρέπει να καταπολεμήσουν τα ανεπιθύμητα μηνύματα και να κάνουν κάποιες δύσκολες επιλογές σχετικά με το ποιανού email θα παραδώσουν στα εισερχόμενα, προκειμένου να προσφέρουν μια καλή εμπειρία στους πελάτες τους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα καθώς οι παγκόσμιοι όγκοι αποστολής αυξάνονται και τα εισερχόμενα των παραληπτών πλημμυρίζουν από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα γεμάτα με μηνύματα εισερχόμενα σημαίνουν ακόμη μεγαλύτερο ανταγωνισμό για την αλληλεπίδραση με τους συνδρομητών.

Όσο καλύτερη είναι η φήμη σας, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να παραδοθεί το email σας στα εισερχόμενα, με αποτέλεσμα την υψηλότερη πιθανή απόδοση επένδυσης από το κανάλι του email marketing για την επιχείρησή σας.

Κύριοι παράγοντες που την επηρεάζουν

email που μπκήε στον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας και τρόποι για να το διορθώσετε

Τώρα ας συζητήσουμε μερικούς από τους κύριους παράγοντες που καθορίζουν τη φήμη σας ως αποστολέα:

Όγκος αποστολής: Είναι σημαντικό να αποφεύγετε μεγάλες διακυμάνσεις όγκου κατά την αποστολή email. Οι ξαφνικές αυξήσεις στον όγκο αποστολής μπορούν να θεωρηθούν ως ανεπιθύμητη συμπεριφορά στους παρόχους. Όταν είναι δυνατόν, τμηματοποιήστε τις λίστες σας και στείλτε πρώτα μεγαλύτερες καμπάνιες στους πιο αφοσιωμένους παραλήπτες. Και πάντα βεβαιωθείτε ότι ο όγκος που στέλνετε προέρχεται από μια IP με καλό ιστορικό παραδοσιμότητας. Αυτό επιτυγχάνεται με σταθερό ιστορικό όγκου αποστολής και σταθερά καλό ποσοστό αλληλεπίδρασης με τους παραλήπτες.

Ποσοστά εγκατάλειψης: Τα soft bounce και hard bounce επηρεάζουν τη φήμη σας. Τα hard bounce υποδηλώνουν μόνιμες αποτυχίες παράδοσης και συμβαίνουν όταν ένα email αποστέλλεται σε έναν μη έγκυρο, αποκλεισμένο ή ανύπαρκτο λογαριασμό email. (Αν δε χάνετε κανένα email μας, γνωρίζετε ήδη ότι η επιβεβαίωση του email του παραλήπτη είναι η λύση σε αυτό). Αυτά τυπικά προσδιορίζονται από έναν κωδικό απάντησης πρωτοκόλλου απλής μεταφοράς μηνυμάτων (SMTP) σειράς 500 (5XX). Ένα soft bounce, που συνήθως προσδιορίζεται με έναν κωδικό απάντησης SMTP σειράς 400 (4XX), είναι συνήθως προσωρινή και μπορεί να υποδεικνύει ότι το γραμματοκιβώτιο του παραλήπτη του email είναι γεμάτο ή ότι κάτι άλλο εμπόδισε την παράδοση του email. Η επανειλημμένη αποστολή σε διευθύνσεις που έχουν κάνει hard bounce είναι από τα χειρότερα σημάδια που μπορείτε να στείλετε στους παρόχους ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και έχει ως αποτέλεσμα τη σοβαρή υποβάθμιση της φήμης σας.

Αλληλεπίδραση μέσω email: Όταν ένας παραλήπτης σας  μαρκάρει ως ανεπιθύμητη αλληλογραφία (με την αποστολή του email σας στον ακατανόμαστο φάκελο), αυτό επηρεάζει αρνητικά την παραδοσιμότητα του λογαριασμού σας. Όταν ο παραλήπτης επισημαίνει το email σας ως “Not Spam” ή “Not Junk” ή το μετακινεί σε έναν φάκελο εισερχομένων, αυτό εκλαμβάνεται ως θετικό σημάδι και θα βελτιώσει τη φήμη σας. Η αποστολή σχετικών, χρήσιμων και ελκυστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διασφαλίζει ότι οι παραλήπτες αλληλεπιδρούν με τα email σας, διατηρώντας τη φήμη του αποστολέα σας σε υψηλά επίπεδα.

Παγίδες ανεπιθύμητης αλληλογραφίας και μπλοκάρισμα: Η διατήρηση μιας καθαρής λίστας έγκυρων, αφοσιωμένων συνδρομητών και η παραμονή σας εκτός λιστών αποκλεισμού είναι ζωτικής σημασίας για τη φήμη σας. Θα συζητήσουμε τις παγίδες ανεπιθύμητης αλληλογραφίας στην ενότητα “Καθαρισμός λίστας email”, στην οποία θα αναφερθούμε λεπτομερώς στη σημασία της διατήρησης μιας καθαρής λίστας email. Υπάρχει επίσης ένα ειδικό επεισόδιο για τις blocklists, οπότε μείνετε συντονισμένοι.

Κοινόχρηστη IP ή αποκλειστική IP: Η χρήση μιας αποκλειστικής διεύθυνσης IP σάς επιτρέπει να έχετε περισσότερο έλεγχο στη φήμη σας ως αποστολέα, καθώς οι πρακτικές σας και μόνο είναι αυτές που την καθορίζουν. Σε μια κοινόχρηστη IP, οι ενέργειες άλλων αποστολέων θα επηρεάσουν και τη δική σας φήμη — προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο. Ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου ή ακόμα και πάροχοι υπηρεσιών email θα σας επιτρέψουν να επιλέξετε το επίπεδο της κοινόχρηστης IP που χρησιμοποιείτε για τις πρακτικές αποστολής σας. Φυσικά, οι κοινόχρηστες IP με μια ομάδα φτωχών αποστολέων θα βρίσκονται σε χαμηλότερο, λιγότερο ακριβό επίπεδο. Στην πλατφόρμα που χρησιμοποιούμε υπάρχει “γρκουπάρισμα” αποστολέων κοντά στον μέσο όρο σας ώστε ούτε να ρίξετε τον μέσο όρο αν έχετε χαμηλό open rate αλλά ούτε και να αδικηθείτε αν έχετε υψηλότερο.

Υπάρχουν μερικοί ακόμη παράγοντες που συνθέτουν τη φήμη του αποστολέα σας. Η υγιεινή της λίστας email, η αφοσίωση των συνδρομητών και το περιεχόμενο και ο σχεδιασμός σας είναι μερικά που θα θίξουμε σε επόμενες ενότητες.

Γιατί να υποθέτετε όταν μπορείτε να σιγουρευτείτε;

Όσον αφορά τη φήμη σας, μην υποθέτετε απλώς ότι είστε σε καλή κατάσταση – σιγουρευτείτε! Η γνώση είναι δύναμη. Ο ευκολότερος τρόπος για να παρακολουθείτε τη φήμη σας είναι να ελέγχετε τακτικά τη βαθμολογία αποστολέα σας δωρεάν στην αρχική σελίδα του Senderscore.org. Η βαθμολογία αποστολέα είναι μια αριθμητική αναπαράσταση της φήμης σας. Είναι μια τιμή που κυμαίνεται από 0 έως 100, με το 100 να είναι η καλύτερη δυνατή βαθμολογία αποστολέα. Αυτό διευκολύνει την παρακολούθηση της φήμης σας, ακόμη και όταν αλλάζει. Θα πρέπει επίσης να παρακολουθείτε στενά τα δεδομένα ESP: ποσοστό κλικ, ποσοστό κατάργησης εγγραφής, ποσοστό μαρκαρίσματος ως σπαμ.

Θα πρέπει να ανησυχείτε εάν η βαθμολογία αποστολέα πέσει κάτω από το 85. Μια βαθμολογία πάνω από 85 θεωρείται υγιής, αλλά οι κορυφαίες ομάδες μάρκετινγκ επιτυγχάνουν σταθερά βαθμολογία αποστολέα μεταξύ 94 και 98.

Η διατήρηση μιας καλής φήμης αποστολέα δεν είναι περίπλοκη, αλλά απαιτεί δέσμευση από την πλευρά του αποστολέα όσο αφορά συγκεκριμένες στρατηγικές όπως στοχευμένες καμπάνιες και αποφυγή τακτικών μαζικών αποστολών email (blast emailing tactic).

Μερικές τελευταίες συμβουλές

Ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγετε τα παράπονα και να διατηρήσετε μια καλή φήμη αποστολέα είναι να ακολουθήσετε τις βέλτιστες πρακτικές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτά περιλαμβάνουν την απόκτηση των συνδρομητών σας μέσω αποδεκτών μέσων συναίνεσης, τον ξεκάθαρο καθορισμό όσο αφορά την επικοινωνία σας με τους συνδρομητές email σας με ένα έγκαιρο μήνυμα καλωσορίσματος, την παροχή επιλογών στους συνδρομητές σας να επιλέξουν το είδος του περιεχομένου που θέλουν να λαμβάνουν και τη συχνότητα αυτού μέσω ενός κέντρου προτιμήσεων και τη διευκόλυνσή τους να καταργήστε την εγγραφή σας από τα email σας κάνοντας τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής σαφώς ορατή στο πρότυπο email σας.

Να είστε συνεπής στη συχνότητα της επικοινωνίας και μη μεταβάλλετε δραστικά τον όγκο των αποστολών σας από εβδομάδα σε εβδομάδα ή από μήνα σε μήνα. Κατανοήστε πώς επεξεργάζεται το ESP τα bounces που αναφέραμε πιο πάνω, καταργήστε αμέσως άγνωστους χρήστες, παρακολουθήστε την απόδοση της λίστας των συνδρομητών σας και χρησιμοποιήστε καμπάνιες για να κερδίσετε πίσω ανενεργούς συνδρομητές και αν δεν τα καταφέρετε, αφαιρέστε τους. Στο email marketing η ποσότητα συνήθως είναι εις βάρος της ποιότητας. Η τήρηση αυτών των βασικών βέλτιστων πρακτικών θα σας κρατήσει σε καλή κατάσταση με τους παρόχους ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και τους συνδρομητές, ενώ ταυτόχρονα θα διατηρείτε τα email σας στα εισερχόμενα, όπου και ανήκουν!

Τι καλύψαμε στην ενότητα Δύο

  • Τη σημασία της φήμης σας ως αποστολέα για την παραδοσιμότητα των email σας και επομένως και την επιτυχίας των email marketing ενεργειών σας.
  • Τους κυριότερους παράγοντες που επηρεάζουν τη φήμη σας.
  • Τρόπους για να παρακολουθήσετε τη βαθμολογία σας ως αποστολέα μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Στην επόμενη ενότητα έχουμε κάτι συναρπαστικό. Ανακαλύψτε αν το email της επιχείρησης βρίσκεται καταχωρημένο σε λίστες αποκλεισμού.

Μετακινηθείτε στην κορυφή