Λίστες αποκλεισμού email: Τι είναι και πώς να τις αποφύγετε.

Περιεχόμενα

Λίστες Αποκλεισμού email (3/8)

Ενότητα 3 – Πώς να αποφύγετε τις λίστες αποκλεισμού email

Ως αποστολέας email θα πρέπει να παραμείνετε σε επαγρύπνηση και να ακολουθείτε τις βέλτιστες πρακτικές για να αποφύγετε την ένταξή σας σε κάποια λίστα αποκλεισμού email – και τον επακόλουθο αντίκτυπο στην παραδοσιμότητα των καμπανιών σας. Δυστυχώς, πολλοί αποστολείς καταλήγουν σε λίστες αποκλεισμού και δεν έχουν ιδέα ότι συμβαίνει αυτό. Σε αυτήν την ενότητα, θα αναλύσουμε τι είναι οι λίστες αποκλεισμού, πώς να τις αποφύγετε και πώς να αφαιρεθείτε από μια λίστα αποκλεισμού, όταν χρειάζεται.

Σήμερα θα μάθετε:

  1. Πώς οι δημιουργοί λιστών αποκλεισμού εντοπίζουν προβληματικούς αποστολείς
  2. Τρόποι με τους οποίους οι λίστες αποκλεισμού μπορούν να επηρεάσουν την παράδοση των email σας
  3. Πώς να μάθετε αν βρίσκεστε σε λίστα αποκλεισμού
  4. Πώς να εντοπίσετε και να διορθώσετε τη βασική αιτία της καταχώρισής σας σε τέτοιες λίστες

Τι είναι η λίστα αποκλεισμού email;

Σε αυτήν την ενότητα, θα μιλήσουμε για λίστες αποκλεισμού (δεν ακούγεται και πολύ καλό, σωστά;). Θα καλύψουμε ποιες είναι και πώς μπορείτε να τις αποφύγετε.

Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά. Τι είναι η λίστα αποκλεισμού;

Μια λίστα αποκλεισμού είναι μια δυναμική λίστα που προσδιορίζει διευθύνσεις IP ή domains που είναι γνωστό ότι στέλνουν ανεπιθύμητα μηνύματα ή ασκούν συμπεριφορά παρόμοια με ανεπιθύμητη αλληλογραφία.

Μια λίστα αποκλεισμού μπορεί να είναι εσωτερική (ή να διατηρείται και να χρησιμοποιείται από τον ίδιο τον πάροχο email, όπως η ιδιόκτητη λίστα του Gmail) ή εξωτερική, που σημαίνει ότι διατηρείται από κάποιον τρίτο και αναφέρεται σε αποστολείς και παραλήπτες από όλο τον κόσμο.

Υπάρχουν πάνω από 300 δημόσια διαθέσιμες λίστες αποκλεισμού σήμερα. Ορισμένες λίστες αποκλεισμού έχουν μεγαλύτερη φήμη στον κλάδο και ενδέχεται να επηρεάσουν την παραδοσιμότητά σας περισσότερο από άλλες.

Λίστες αποκλεισμού όπως το Spamhaus (SBL), το Spamhaus (XBL), το Composite Blocking List (CBL), το SpamCop (SCBL) και το Passive Spam Block List (PSBL), μεταξύ άλλων, είναι μερικές από τις πιο σημαντικές λίστες αποκλεισμού που βασίζονται σε IP.

Ορισμένες από τις λίστες αποκλεισμού που βασίζονται σε domains περιλαμβάνουν το Spamhaus (DBL), το Invaluement (ivmURI), το Spam URI Blocktime Realtime (SURBL) και το URIBL.

Πώς επηρεάζονται τα email που στέλνετε

Οι λίστες αποκλεισμού μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά τη δυνατότητα παράδοσης ενός αποστολέα για μηνύματα που αποστέλλονται από τις διευθύνσεις IP του ή από το συγκεκριμένο DNS (Διακομιστή Ονομάτων Τομέα). Όταν μια IP ή ένα domain βρίσκεται σε μια λίστα αποκλεισμού, είτε εσωτερική είτε εξωτερική, οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείο θα σταματήσουν να δέχονται εισερχόμενα μηνύματα από τον αποστολέα που αναφέρεται στην καταχώριση

Η καταχώριση σε οποιαδήποτε από τις λίστες που ανέφερα προηγουμένως μπορεί να μην προκαλεί γενικό πρόβλημα παράδοσης και μπορεί να επηρεάσει μόνο την απόδοση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός αποστολέα σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή ή με έναν συγκεκριμένο πάροχο.

Πώς εντοπίζονται οι προβληματικοί αποστολείς;

Email που έχουν  μπλοκαριστεί από το να παραδοθούν και τρόποι να το διορθώσετε

Πώς αναγνωρίζουν οι δημιουργοί λιστών αποκλεισμού αυτούς τους αποστολείς ανεπιθύμητης αλληλογραφίας και τις διευθύνσεις IP; Λοιπόν, οι περισσότεροι βασίζονται (τουλάχιστον εν μέρει) σε παγίδες που στήνουν για να αναγνωρίζουν ανεπιθύμητες αλληλογραφίες. Κατασκευάζονται ειδικά από δημιουργούς λιστών αποκλεισμού για να διαπιστώνουν αν οι αποστολείς να ασκούν συμπεριφορές που μοιάζει με ανεπιθύμητη αλληλογραφία, συμπεριλαμβανομένων κακών πρακτικών υγιεινής λίστας συνδρομητών (ναι, το “καθάρισμα” είναι πολύ σημαντικό). Περισσότερα για αυτό όμως στην ενότητα για τον καθαρισμό λίστας συνδρομητών. Ωστόσο, σε αυτό το πλαίσιο, όταν ένας αποστολέας στέλνει μια καμπάνια σε μια λίστα επαφών που περιλαμβάνει μία από αυτές τις παγίδες ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, ο χειριστής της λίστας αποκλεισμού θα εντοπίσει αυτήν την ενέργεια. Αυτά είναι άσχημα νέα για τους αποστολείς: η διεύθυνση IP του αποστολέα ή ο DNS (Διακομιστής ονόματος τομέα) θα προστεθεί στη λίστα αποκλεισμού τους.

Οι πάροχοι (MBP) χρησιμοποιούν συχνά έναν συνδυασμό δεδομένων λίστας αποκλεισμού διαθέσιμων στο κοινό και μιας εσωτερικής λίστας αποκλεισμού για να καθορίσουν εάν θα αποδεχτούν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μια εσωτερική λίστα αποκλεισμού αναφέρεται σε μια λίστα που δημιουργήθηκε και ανήκει σε παρόχους υπηρεσιών email (ESP), χρησιμοποιώντας τα δικά τους δεδομένα. Δεν είναι ασυνήθιστο οι αποστολείς email να καταλήγουν στη μία ή την άλλη λίστα αποκλεισμού. Ωστόσο, υπάρχουν βέλτιστες πρακτικές αποστολής email που μπορείτε να ακολουθήσετε για να αποφύγετε να καταλήξετε σε μία από αυτές τις λίστες.

Πώς θα μάθετε αν είστε σε μία λίστα αποκλεισμού;

Και μετά από όλα αυτά, τώρα πιθανότατα αναρωτιέστε πώς να μάθετε αν βρίσκεστε σε κάποια λίστα αποκλεισμού.

Οι λίστες αποκλεισμού είναι μια σοβαρή παράμετρος και είναι σημαντικό για τους αποστολείς να παρακολουθούν ενεργά τη φήμη τους ώστε να διαπιστώσουν άμεσα αν έχουν ενταχθεί σε μία τέτοια λίστα. Σε τελική ανάλυση, οι αποστολείς δεν μπορούν να κάνουν τα απαραίτητα βήματα για να αφαιρεθούν από μια λίστα αποκλεισμού, εάν δε γνωρίζουν εξαρχής ότι βρίσκονται σε μια λίστα. Υπάρχουν εργαλεία ελέγχου στο διαδίκτυο όπου μπορείτε να κάνετε έναν δωρεάν έλεγχο για να δείτε εάν βρίσκεστε σε κάποια λίστα αποκλεισμού, κάτι που μπορεί να υποδηλώνει ότι έχετε προστεθεί και σε άλλες.

Πώς θα βγείτε από τη λίστα

Στη συνέχεια, ας μιλήσουμε για το πώς να βγείτε από μια λίστα αποκλεισμού.

Το να καταλήξετε σε μια λίστα αποκλεισμού είναι σίγουρα κάτι που σας πάρει πίσω στις email marketing ενέργειές σας, αλλά δεν είναι το τέλος του κόσμου. Υπάρχουν τρόποι να ζητήσετε να αφαιρεθούν. Κάθε δημιουργός λίστας αποκλεισμού έχει μια συγκεκριμένη διαδικασία για την κατάργηση των αποστολέων. Εναλλακτικά, ο δημιουργός της λίστας αποκλεισμού μπορεί να έχει μια διαδικασία που καταργεί τον αποστολέα από τη λίστα αυτόματα μετά την επίτευξη ενός ορίου ορισμένων κριτηρίων.

Και πώς να μην μπείτε ποτέ ξανά σε λίστα αποκλεισμού emails

Όταν προσπαθείτε να αποφύγετε λίστες αποκλεισμού, η επαγρύπνηση είναι το κλειδί. Παρακολουθήστε τακτικά τις λίστες αποκλεισμού σας. Και να θυμάστε ότι οι λίστες είναι μόνο ένα μέρος του παζλ. Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο επεισόδιο, είναι επίσης σημαντικό να παρακολουθείτε την παραδοσιμότητά σας και όλους τους παράγοντες που συνθέτουν τη φήμη σας ως αποστολέα για να δείτε εάν η λίστα αποκλεισμού προκαλεί σχετικά προβλήματα. Είναι πιθανό η εγγραφή στη λίστα αποκλεισμού να μην προκαλεί κανένα απολύτως πρόβλημα. Ελέγξτε τα αρχεία καταγραφής αναπήδησης SMTP για μηνύματα που υποδεικνύουν φιλτράρισμα ή αποκλεισμό λόγω λίστας αποκλεισμού. Κατανοήστε τον όγκο που στέλνετε σε κάθε πάροχο. Εάν μια λίστα αποκλεισμού επηρεάζει μόνο ένα μικρό μέρος της λίστας σας, αυτές οι πληροφορίες μπορούν να σας βοηθήσουν να δώσετε μικρή προτεραιότητα στην αφαίρεσή σας από αυτή τη λίστα.

Εάν διαπιστώσετε ότι η καταχώριση σε οποιαδήποτε λίστα αποκλεισμού θα επηρεάσει την παραδοσιμότητά σας, διερευνήστε την αιτία της καταχώρισης και λάβετε τα απαραίτητα μέτρα για να το διορθώσετε και να αποφύγετε παρόμοια κατάσταση στο μέλλον. Ζητήστε την κατάργησή σας από μία λίστα όταν χρειάζεται, αλλά φροντίστε πρώτα να διορθώσετε τη βασική αιτία που μπήκατε σε αυτή τη λίστα εξ’ αρχής. Διαφορετικά, θα καταχωρηθείτε ξανά στη λίστα και η λίστα αποκλεισμού ενδέχεται να μη δεχτεί σας αφαιρέσει.

Αν χρειάζεστε βοήθεια για να μάθετε αν το δικό σας domain ή IP αποστολέα βρίσκεται σε κάποια λίστα αποκλεισμού emails, μπορούμε να το κάνουμε για εσάς εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Στην επόμενη ενότητα 3 μεθόδους αυθεντικοποίησης και τι είναι τα SPF, DKIM και DMARC.

Μετακινηθείτε στην κορυφή