Συμβουλές για εξατομίκευση και ιδιωτικότητα στο email marketing το 2023

Περιεχόμενα

Το μάρκετινγκ μέσω email έχει αναγνωριστεί εδώ και καιρό ως ένα ισχυρό εργαλείο για τις επιχειρήσεις για να προσεγγίσουν το κοινό-στόχο τους και να αυξήσουν τις πωλήσεις. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η σημασία της εξατομίκευσης και του απορρήτου έχει αναδειχθεί ως κρίσιμη πτυχή των επιτυχημένων εκστρατειών μάρκετινγκ μέσω email.

Η σημασία της εξατομίκευσης στο μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εξατομίκευση είναι η διαδικασία προσαρμογής του μηνύματος μάρκετινγκ και του περιεχομένου σας στις συγκεκριμένες ανάγκες, ενδιαφέροντα και προτιμήσεις κάθε μεμονωμένου συνδρομητή. Περιλαμβάνει τη χρήση δεδομένων για τη δημιουργία στοχευμένων καμπανιών, όπως την αποστολή εξατομικευμένων προτάσεων προϊόντων ή τη χρήση του ονόματος του συνδρομητή και άλλων σχετικών πληροφοριών για τη δημιουργία ενός πιο ελκυστικού μηνύματος.

Η εξατομίκευση είναι ζωτικής σημασίας στο μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επειδή συμβάλλει στη δημιουργία ισχυρότερης σύνδεσης με τους συνδρομητές, οδηγώντας σε αυξημένη αφοσίωση και υψηλότερα ποσοστά μετατροπών. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Epsilon, τα email που είναι εξατομικευμένα έχουν ποσοστό ανοίγματος 29,3%, έναντι 24,8% για τα μη εξατομικευμένα email. Επιπλέον, τα εξατομικευμένα email έχουν αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων 5,3%, σε σύγκριση με 3,2% για τα μη εξατομικευμένα email.

Παρέχοντας περιεχόμενο που είναι σχετικό και πολύτιμο για κάθε συνδρομητή, μπορείτε να βελτιώσετε τις πιθανότητες να ανοίξει και να κάνει κλικ στα email σας και τελικά να κάνει μια αγορά. Για παράδειγμα, η εταιρεία λιανικής πώλησης ρούχων ASOS χρησιμοποιεί δεδομένα σχετικά με τις προηγούμενες αγορές και τη συμπεριφορά περιήγησης των συνδρομητών για να στείλει εξατομικευμένες προτάσεις προϊόντων, με αποτέλεσμα αύξηση 243% στις αναλογίες κλικ προς αριθμό εμφανίσεων και 91% αύξηση εσόδων ανά email.

Συμβουλές για εξατομίκευση στο μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές για την εξατομίκευση των καμπανιών μάρκετινγκ μέσω email:

  1. Χρήση δεδομένων συνδρομητών: Χρησιμοποιήστε δεδομένα σχετικά με τις προηγούμενες αγορές των συνδρομητών, τη συμπεριφορά περιήγησης και άλλες αλληλεπιδράσεις με την επωνυμία σας για να δημιουργήσετε στοχευμένες καμπάνιες που μιλούν άμεσα στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους.
  2. Τμηματοποιήστε τη λίστα email σας: Διαχωρίστε τη λίστα email σας σε μικρότερα τμήματα με βάση παράγοντες όπως τα δημογραφικά στοιχεία, η προηγούμενη συμπεριφορά και οι προτιμήσεις. Αυτό θα σας επιτρέψει να δημιουργήσετε στοχευμένες καμπάνιες που ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες κάθε πελάτη.
  3. Χρήση δυναμικού περιεχομένου: Χρησιμοποιήστε δυναμικό περιεχόμενο για να δημιουργήσετε εξατομικευμένα μηνύματα που αλλάζουν με βάση τα δεδομένα των συνδρομητών. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε εικόνες και κείμενο που είναι προσαρμοσμένα στην τοποθεσία κάθε συνδρομητή, σε προηγούμενες αγορές ή στη συμπεριφορά περιήγησης.
  4. Χρησιμοποιήστε εξατομίκευση πέρα από τη γραμμή θέματος: Αν και οι εξατομικευμένες γραμμές θέματος είναι σημαντικές, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε την εξατομίκευση σε όλο το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως στον χαιρετισμό και το αντίγραφο του σώματος.

Η σημασία του απορρήτου και της ιδιωτικότητας στο μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το απόρρητο είναι ένα άλλο σημαντικό ζήτημα στο μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ειδικά λόγω των κανονισμών περί απορρήτου δεδομένων όπως ο GDPR. Αυτοί οι νόμοι απαιτούν από τις επιχειρήσεις να λαμβάνουν ρητή συναίνεση από τους συνδρομητές για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών τους στοιχείων, καθώς και να τους παρέχουν τη δυνατότητα να εξαιρεθούν από μελλοντικές επικοινωνίες.

Ο σεβασμός των προτιμήσεων απορρήτου των συνδρομητών δεν είναι μόνο νομική απαίτηση αλλά και τρόπος οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ενίσχυσης μακροχρόνιων σχέσεων. Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη του Data and Marketing Association (DMA), το 42% των καταναλωτών δήλωσε ότι θα σταματούσε να συναλλάσσεται με μια εταιρεία εάν λάμβανε πάρα πολλά άσχετα μηνύματα.

Αυτό περιλαμβάνει την εφαρμογή ισχυρών πολιτικών απορρήτου δεδομένων και μέτρων ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών των συνδρομητών, καθώς και τη διαφάνεια σχετικά με τον τρόπο συλλογής και χρήσης των δεδομένων τους. Για παράδειγμα, η εταιρεία λιανικής πώλησης ρούχων H&M περιλαμβάνει έναν σύνδεσμο προς την πολιτική απορρήτου της σε κάθε email, ο οποίος περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία συλλέγει και χρησιμοποιεί δεδομένα συνδρομητών.

Συμβουλές για το απόρρητο στο μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές για τη διασφάλιση του απορρήτου στις καμπάνιες μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας:

  1. Λήψη ρητής συναίνεσης: Συλλέξτε και χρησιμοποιήστε δεδομένα συνδρομητών μόνο με ρητή συγκατάθεση και παρέχετε στους συνδρομητές τη δυνατότητα να εξαιρεθούν από μελλοντικές επικοινωνίες.
  2. Εφαρμογή μέτρων ασφαλείας: Εφαρμόστε ισχυρά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων συνδρομητών, όπως έλεγχος ταυτότητας και κρυπτογράφηση δύο παραγόντων.
  3. Να είστε ξεκάθαροι: Να είστε ξεκάθαροι σχετικά με τον τρόπο συλλογής και χρήσης των δεδομένων συνδρομητών, να τα διαχειρίζεστε με την μέγιστη δυνατή διαφάνεια και να παρέχετε σαφείς και κατανοητές πολιτικές απορρήτου.

Συμπέρασμα

Η εξατομίκευση και το απόρρητο είναι δύο κρίσιμα στοιχεία μιας επιτυχημένης στρατηγικής μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το 2023. Η εξατομίκευση δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να δημιουργούν στοχευμένες καμπάνιες που μιλούν άμεσα στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα κάθε μεμονωμένου συνδρομητή, με αποτέλεσμα αυξημένη αφοσίωση και υψηλότερα ποσοστά μετατροπών. Το απόρρητο, από την άλλη πλευρά, είναι ζωτικής σημασίας για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και σεβασμού με τους συνδρομητές, εφαρμόζοντας ισχυρές πολιτικές απορρήτου δεδομένων και μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών τους πληροφοριών. Σεβόμενοι τις προτιμήσεις απορρήτου των συνδρομητών και παρέχοντας εξατομικευμένο περιεχόμενο, οι επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν μια θετική σχέση με το κοινό τους και να οδηγήσουν σε μακροπρόθεσμη επιτυχία στις προσπάθειες μάρκετινγκ μέσω email. Στον ταχέως εξελισσόμενο κόσμο του ψηφιακού μάρκετινγκ, η σημασία της εξατομίκευσης και του απορρήτου θα συνεχίσει να αυξάνεται και οι επιχειρήσεις που δίνουν προτεραιότητα σε αυτές τις πτυχές των καμπανιών μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους είναι πιθανό να δουν μεγαλύτερη επιτυχία λόγω των ποιοτικότερων και πιο μακροχρόνιων σχέσεων με το κοινό τους.

Αν βρήκατε το περιεχόμενο χρήσιμο, ζητήστε μας μία δωρεάν παρουσίαση της υπηρεσίας μας για σας δείξουμε πώς βοηθάμε online επιχειρήσεις να αυξήσουν τα έσοδά τους. Κάποια παραδείγματα θα έχετε δει ήδη στα case studies μας.

Μετακινηθείτε στην κορυφή