Επιτυχής παράδοσης email
Βέλτιστες πρακτικές παράδοσης email

Τι είναι email deliverability;

Τι θα μάθετε

Θα αναλύσουμε τη δυνατότητα παράδοσης email, συμπεριλαμβανομένων των βημάτων που μπορείτε να ακολουθήσετε για να δημιουργήσετε μια ισχυρή sender reputation, ώστε τα email σας να παραδίδονται στα εισερχόμενα και όχι στον φάκελο των ανεπιθύμητων.

Παράδοση email και η επιτυχής παράδοσης στον κύριο φάκελο. Ποια η διαφορά.

Η δυνατότητα παράδοσης email είναι μια διαφοροποιημένη έννοια και υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που επηρεάζουν την πιθανότητα επιτυχούς παράδοσης ενός email. Τα 2 στοιχεία που επιτρέπουν σε ένα email να προσγειωθεί με επιτυχία στα εισερχόμενα ενός παραλήπτη είναι η παράδοση email στον email client και η δυνατότητα παράδοσης email στον κύριο φάκελο και όχι στα ανεπιθύμητα.

Παράδοση email

Με τον όρο “παράδοση email” αναφερόμαστε στο να παραδοθεί το email με επιτυχία στον διακομιστή αλληλογραφίας ενός παραλήπτη. Μια αναπήδηση (bounce) συμβαίνει όταν ένα email είτε δεν παραδίδεται με επιτυχία είτε απορρίπτεται από τον πάροχο email του παραλήπτη.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την παράδοση περιλαμβάνουν:

 • Η εγκυρότητα της διεύθυνσης email του παραλήπτη: Η προσπάθεια αποστολής μηνύματος σε μια διεύθυνση που δεν υπάρχει έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη. Για αυτό τον λόγο πάντα χρησιμποιούμε τημν μέθοδο του double opt-in στους λογαριασμούς των πελατών μας (αποστολή επιβεβαιωτικού σύνδεσμου στον κάτοχο του email) 
 • Προσωρινά ζητήματα στο διακομιστή λήψης με την αποδοχή εισερχόμενων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Προσωρινά ζητήματα όπως το ότι τα εισερχόμενα ενός παραλήπτη είναι γεμάτα ή όταν ο διακομιστής email του είναι στιγμιαία εκτός λειτουργίας, μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την απόρριψη του μηνύματος.
 • Έλεγχος ταυτότητας email: Οι διακομιστές αλληλογραφίας χρησιμοποιούν πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας όπως SPF, DKIM και DMARC για να επαληθεύσουν ότι τα εισερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προέρχονται από νόμιμους αποστολείς και μπορούν να απορρίψουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποτυγχάνουν. Αυτή η διαδικασία είναι πολύ σημαντική και πάντα είναι ένα από τα βήματα που ακολοθουθούμε στον στήισμο ενός λογαριασμό συνεργάτη μας.
 • Σπαμ: Η αποστολή πάρα πολλών email σε έναν διακομιστή αλληλογραφίας σε σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη.

Είστε νέος στο email deliverability; Ρίξτε μια ματιά στο γλωσσάρι για να εξοικειωθείτε με τη βασική ορολογία του email marketing.

Επιτυχής παράδοσης email

Η δυνατότητα παράδοσης email αναφέρεται στην επιτυχή παράδοση ενός email στο σωστό σημείο. Η καλή δυνατότητα παράδοσης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιτρέπει στα email σας να καταλήγουν στα κύρια εισερχόμενα του παραλήπτη σας (συμπεριλαμβανομένων των εισερχομένων με καρτέλες, όπως η καρτέλα “Προσφορές” της Google). Η παραδοσιμότητα μετριέται καλύτερα μέσω συμβάντων που υποδεικνύουν πραγματική ανθρώπινη διάδραση (π.χ. ανοίγματα, κλικ, απαντήσεις, προωθήσεις ή μετατροπές).

Είναι δυνατό να έχετε καλή παράδοση email γενικότερα, αλλά κακή πραγματική παράδοση, εάν η πλειονότητα των μηνυμάτων που παραδίδονται δεν φτάνουν στα κύρια εισερχόμενα και αντ’ αυτού καταλήγουν σε ανεπιθύμητα μηνύματα.

Τα 4 κύρια σημεία που πρέπει να λάβετε υπόψη ότι επηρεάζουν την παράδοση των email και τη φήμη σας ως αποστολέα:

 1. Οι συνήθεις πρακτικές σας σχετικά με την αποστολή email
 2. Σε ποιον στέλνετε email
 3. Το περιεχόμενο του email σας
 4. Η υποδομή της πλατφόρμας αποστολής

Βέλτιστες πρακτικές παράδοσης email

Ακολουθώντας αυτές τις βέλτιστες πρακτικές παράδοσης, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι περισσότερα από τα email σας θα φτάνουν στα κύρια εισερχόμενα των παραληπτών σας.

Λίστες με ποιοτικές διευθύνσεις email

Εάν σκοπεύετε να κάνετε συγχρονισμό με υπάρχουσες λίστες email ή να εισαγάγετε με μη αυτόματο τρόπο υπάρχουσες λίστες, η δυνατότητα παράδοσης ενδέχεται να κινδυνεύσει εάν δεν τις καθαρίσετε πρώτα. Ο πρώην πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ESP) πιθανότατα παρέχει έναν τρόπο ανάλυσης του επιπέδου αφοσίωσης της κύριας λίστας σας χρησιμοποιώντας δεδομένα, όπως ποσοστά ανοίγματος, ποσοστά εγκατάλειψης και άλλα.

Προτού μεταφέρετε οποιεσδήποτε υπάρχουσες λίστες σας, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε όλα τα διαθέσιμα δεδομένα για την απομόνωση και την κατάργηση τυχόν μη έγκυρων ή ανενεργών διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη λίστα σας. Η μεταφόρτωση αυτών των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα διογκώσει τον αριθμό παραληπτών σας και θα μειώσει την δυνατότητα επιτυχούς παράδοσης email. Είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει αυτό πριν από την πρώτη σας αποστολή καμπάνιας.

Αποστολή μόνο σε όσους έχουν εγγραφεί

Βεβαιωθείτε ότι η κύρια λίστα ενημερωτικών δελτίων σας περιέχει μόνο άτομα που έχουν επιλέξει να συμμετέχουν και ότι δεν απευθύνεστε εσκεμμένα (ή ακούσια) με αυτούς που δεν έχουν εγγραφεί ποτέ. Συνιστούμε ανεπιφύλακτα να κρατάτε σε ξεχωριστές λίστες πελάτες και συνδρομητές που έχουν επιλέξει να λαμβάνουν επικοινωνία για λόγους μάρκετινγκ. Ένας πελάτης μπορεί να γίνει συνδρομητής ενημερωτικών δελτίων ανά πάσα στιγμή και ένας συνδρομητής ενημερωτικών δελτίων μπορεί να γίνει πελάτης ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, αν και οι πελάτες μπορεί να έχουν κάνει μια παραγγελία, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν επιλέξει και επιθυμούν να λαμβάνουν τακτική επικοινωνία μέσω email. Εάν στέλνετε τακτικές καμπάνιες σε όλους στον λογαριασμό σας, ανεξάρτητα από το αν έχουν εγγραφεί για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάρκετινγκ, θα δείτε αυξημένα ποσοστά κατάργησης εγγραφής και μειωμένης διάδρασης— και τα δύο επηρεάζουν αρνητικά την ικανότητα του λογαριασμό για παράδοση στον κύριο φάκελο των εισερχόμενων.

Είναι βέλτιστη πρακτική οι νέοι συνδρομητές να επιβεβαιώνουν τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους όταν συμμετέχουν για πρώτη φορά. Αυτή η διαδικασία σας βοηθά να αναπτύξετε τη λίστα σας, ελαχιστοποιώντας την κατάχρηση και αποτρέποντας τη συσσώρευση μη έγκυρων ή λανθασμένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτο έχει επίσης ως αποτέλεσμα μια πιο ενεργή λίστα η οποία είναι πιο πιθανό να εκτλεέσει μαί από τις ενέργειες που σας ενδιαφέρει (άνοιγμα .email, κλικ ή αγορά στο site σας). Εάν έχετε απενεργοποιήσει την αποστολή επιβεβαιωτικού συνδέσμου για μία ή περισσότερες λίστες, θα πρέπει να είστε επιμελείς με τον καθαρισμό της λίστας κάθε μήνα.

Δημιουργήστε ένα γκρουπ με όσους αλληλεπιδρούν

Όχι μόνο θα πρέπει να στέλνετε μόνο σε επαφές που έχουν δηλώσει συμμετοχή, αλλά θα πρέπει επίσης να στοχεύετε να στέλνετε σε αφοσιωμένους συνδρομητές. Διαφορετικά, κινδυνεύετε να βλάψετε την απόδοση παραδοτέων σας. Για να απομονώσετε τους αφοσιωμένους συνδρομητές, δημιουργήστε ένα τμήμα αφοσίωσης. Στη συνέχεια, στοχεύστε αυτό το τμήμα κατά την αποστολή καμπανιών.

Εάν τα αναλυτικά στοιχεία της καμπάνιας σας δείχνουν μεγάλο αριθμό ανοιγμάτων iOS, προτείνουμε να προσδιορίσετε αυτά τα επηρεαζόμενα ανοίγματα στα μεμονωμένα τμήματα των συνδρομητών σας.

Με την κυκλοφορία των iOS15, macOS Monterey, iPadOS 15 και WatchOS 8, το Apple Mail Privacy Protection (MPP) άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουμε δεδομένα ανοικτού ρυθμού στα email σας, προλαμβάνοντας το pixel παρακολούθησης. Με αυτήν την αλλαγή, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι τα ποσοστά ανοίγματος email θα είναι διογκωμένα.

Διαμορφώστε την υποδομή αποστολής email

Όταν στέλνετε email, έχετε την επιλογή να στείλετε από κοινόχρηστη ή αποκλειστικά δική σας υποδομή.

Το βέλτιστο είναι να δημιουργήσετε έναν αποκλειστικό τομέα αποστολής, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το όνομα τομέα της επωνυμίας σας για να στείλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιπλέον, αυτό επιτρέπει τον έλεγχο ταυτότητας DKIM και SPF, τον οποίο χρησιμοποιούν οι διακομιστές αλληλογραφίας των παραληπτών για να επαληθεύσουν την ταυτότητα ενός αποστολέα email.

Οπότε είναι σχεδόν υποχρεωτικό να προσδιορίστε εάν η επωνυμία σας χρησιμοποιεί πολιτική DMARC και να βεβαιωθείτε ότι είναι έγκυρη.

Ανανέωση προφίλ χρήστη

Προσθέστε πεδία στη φόρμα εγγραφής και σε κάθε ενημερωτικό δελτίο ώστε να μπορεί ο παραλήπτης να ανανεώσει τις επιλγές του σχετικά με το πόσο συχνά θα ήθελε να λαμβάνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εσάς. Στη συνέχεια, μπορείτε να κατηγοριοποιήσετε με βάση αυτές τις προτιμήσεις και να βεβαιωθείτε ότι η αποστολή του email σας λαμβάνει υπόψη τις προτιμήσεις συχνότητας αποστολής email των παραληπτών σας.

Η απεγγραφή πρέπει να είναι εύκολη διαδικασία

Εάν δεν διευκολύνετε τους παραλήπτες να εξαιρεθούν και να αποφασίσουν εάν και πότε θέλουν να σταματήσουν να λαμβάνουν τα email σας, είναι πιο πιθανό να επισημάνουν το email σας ως ανεπιθύμητο. Οι καταγγελίες ανεπιθύμητων μηνυμάτων είναι σοβαρές και μπορούν να βλάψουν σημαντικά την παράδοση του email σας.

Εάν το ποσοστό κατάχρησής σας φτάσει ακόμη και το 0,01%, οι πάροχοι εισερχομένων (π.χ. Gmail, Hotmail, Yahoo) θα αρχίσουν να σας θεωρούν “κακό αποστολέα” και θα πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Μπορεί να επισημάνουν τα email σας ως ανεπιθύμητα για όλους τους παραλήπτες. Ως αποτέλεσμα, είναι βέλτιστη πρακτική να τοποθετείτε έναν σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής κοντά στο επάνω μέρος του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, καθώς και στο κάτω μέρος, για να διασφαλίσετε ότι οι παραλήπτες γνωρίζουν τον καλύτερο τρόπο να δηλώσουν ότι θέλουν να εξαιρεθούν. Μια καταγγελία ανεπιθύμητης αλληλογραφίας είναι πολύ πιο σοβαρή από μια διαγραφή.

Μπορείτε επίσης να δώσετε στους συνδρομητές την επιλογή να επιλέξουν πόσο συχνά θέλουν να λαμβάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εσάς. Στη συνέχεια, μπορείτε να τμηματοποιήσετε με βάση αυτές τις προτιμήσεις και να βεβαιωθείτε ότι η αποστολή του email σας λαμβάνει υπόψη τις προτιμήσεις συχνότητας αυτών στο άκρο λήψης. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, σύμφωνα με το eMarketer, το 39% των εμπόρους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ασκούν τμηματοποίηση βλέπει καλύτερα ποσοστά ανοίγματος, το 28% βλέπει χαμηλότερα ποσοστά εξαίρεσης και κατάργησης εγγραφής και το 24% βλέπει καλύτερη παράδοση email, αυξημένους δυνητικούς πελάτες πωλήσεων και μεγαλύτερα έσοδα.

Σύμφωνα με το eMarketer, το 39% των εμπόρους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ασκούν τμηματοποίηση βλέπει καλύτερα ποσοστά ανοίγματος, το 28% βλέπει χαμηλότερα ποσοστά εξαίρεσης και κατάργησης εγγραφής και το 24% βλέπει καλύτερη παράδοση email, αυξημένους δυνητικούς πελάτες πωλήσεων και μεγαλύτερα έσοδα.

Δημιουργήστε ελκυστικό περιεχόμενο και αυξήστε την διάδραση

Οι πάροχοι εισερχομένων χρησιμοποιούν φίλτρα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας για να προσδιορίσουν εάν τα email σας φτάνουν στα εισερχόμενα ή όχι. Αν και είναι δυνατό να παρατηρηθούν οι τάσεις στη συμπεριφορά του φίλτρου ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, τα φίλτρα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην μπορεί να τελειοποιηθεί η αποφυγή τους.

Ακολουθούν μερικοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να είστε έξυπνοι σχετικά με το περιεχόμενο email σας:

 • Αποφύγετε τις ανεπιθύμητες γραμμές θέματος.
  Πολλές λέξεις μπορούν ενδεχομένως να ενεργοποιήσουν φίλτρα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Ως εκ τούτου, έχουμε συγκεντρώσει ορισμένα πράγματα που πρέπει και όχι σχετικά με την επιλογή λέξης γραμμής θέματος. Γενικά, αποφύγετε τη χρήση όλων των κεφαλαίων γραμμάτων. Μελέτες δείχνουν ότι το 85% των παραληπτών προτιμά μια γραμμή θέματος με πεζά γράμματα από ένα με όλα τα κεφαλαία. Τόσο όλα τα κεφαλαία όσο και τα υπερβολικά θαυμαστικά μπορούν να ενεργοποιήσουν φίλτρα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Αποφύγετε πράγματα όπως:
  – Χρήση ΜΟΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΤΕ ΚΑΤΙ
  – Χρησιμοποιώντας πολλά σύμβολα!!!!!********
  – Συμπεριλάβετε μόνο μια μεγάλη εικόνα στο email σας
  – Εφαρμογή εντυπωσιακών φράσεων ή φράσεων που προκαλούν ανεπιθύμητη αλληλογραφία όπως “ΜΟΝΟ ΑΥΤΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ”, “100% ΔΩΡΕΑΝ!”, “ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ!”
 • Βρείτε μια ισορροπία μεταξύ εικόνων και κειμένου.
  Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποτελούνται αποκλειστικά από εικόνες (ή έχουν πολύ μεγάλη εικόνα) ενδέχεται να ενεργοποιήσουν φίλτρα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Αντίθετα, τα email θα πρέπει να περιέχουν συνδυασμό εικόνων και κειμένου. Οι χρήστες ανεπιθύμητης αλληλογραφίας συχνά χρησιμοποιούν εικόνες για να αποφύγουν τις λέξεις ενεργοποίησης ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, αλλά οι πάροχοι εισερχομένων έχουν εξελιχθεί πιο γρήγορα. Το Email on Acid διαπίστωσε ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον 500 χαρακτήρες κειμένου για να αποφύγετε τα φίλτρα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Εάν αυτό είναι ένα πρόβλημα για εσάς, εξετάστε το ενδεχόμενο να συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας, νομικές δηλώσεις αποποίησης ευθύνης, έναν σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής ή μια διεύθυνση εταιρείας με ψιλά γράμματα στο κάτω μέρος του email σας. Επίσης, συμπεριλάβετε κείμενο ALT για τις εικόνες σας, ώστε οι συνδρομητές να μπορούν να διαβάσουν μια περιγραφή εάν οι εικόνες σας δεν φορτώνονται σωστά. Το κείμενο ALT είναι επίσης ζωτικής σημασίας για να διασφαλίσετε ότι τα email σας είναι προσβάσιμα.
 • Περιορίστε τον αριθμό των διευθύνσεων URL.
  Οι μεγάλες ποσότητες κειμένου με υπερσύνδεσμο μπορούν να θεωρηθούν κόκκινη σημαία για τους παρόχους εισερχομένων. Οι αποστολείς ανεπιθύμητης αλληλογραφίας συνήθως περιλαμβάνουν όσο το δυνατόν περισσότερους συνδέσμους, τόσο κρυφούς όσο και εμφανείς. Αν και η συμπερίληψη μερικών συνδέσμων που είναι σωστά τοποθετημένα πιθανότατα δεν θα προκαλέσει προβλήματα, εξετάστε το ενδεχόμενο να συμπεριλάβετε μόνο τους απαραίτητους συνδέσμους και αποφύγετε την υπερβολική χρήση, ειδικά εάν συνδέεστε σε ιστότοπους άλλους από τους δικούς σας.
 • Αποφύγετε τον περιττό κώδικα στα πρότυπά σας.
  Εάν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα επεξεργασίας προτύπων μεταφοράς και απόθεσης, το φροντίζουμε εμείς για εσάς. Εάν κωδικοποιείτε τα δικά σας πρότυπα HTML ή επεξεργάζεστε τον πηγαίο κώδικα των μπλοκ κειμένου στο πρόγραμμα επεξεργασίας προτύπων μας, σημειώστε ότι οι επιπλέον ετικέτες και ο κακός κώδικας μπορούν να ενεργοποιήσουν φίλτρα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.
 • Κάντε το προσωπικό.
  Όσο πιο εξατομικευμένα είναι τα email σας, τόσο πιο πιθανό είναι οι πελάτες email να τα θεωρήσουν σημαντικά. Εάν ένας πελάτης email διαπιστώσει ότι πιθανότατα γνωρίζετε το άτομο στο οποίο στέλνετε, αυτό μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο να καταλήξει το email σας σε ανεπιθύμητο περιεχόμενο. Ένας πολύ απλός τρόπος είναι με την εισαγωγή του ονόματος ενός παραλήπτη στη γραμμή θέματος και στο σώμα ενός email. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από τις επαφές σας να σας προσθέσουν στα βιβλία διευθύνσεών τους ή να δοκιμάσετε να χρησιμοποιήσετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απλού κειμένου σε αντίθεση με τα μορφοποιημένα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, εκτελέστε τα πρότυπα email σας μέσω δωρεάν εργαλείων φίλτρου ανεπιθύμητης αλληλογραφίας στο διαδίκτυο, όπως το Mail Tester. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην επισήμανση προβλημάτων με το περιεχόμενό σας που μπορεί να αναγκάσουν τα προγράμματα-πελάτες email να επισημάνουν τα email σας.
 • Προσθέστε 2 κουμπιά απεγγραφής.
  Σκεφτείτε να προσθέσετε ένα στο επάνω μέρος του email σας και ένα στο κάτω μέρος. Το να επιτρέπετε στους χρήστες να εξαιρεθούν όταν δεν θέλουν πλέον να λαμβάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα μειώσει τα παράπονα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας και θα αυξήσει τα ποσοστά ανοίγματος με την πάροδο του χρόνου, καθώς θα αρχίσετε να στέλνετε σε μια λίστα πιο αφοσιωμένη συνολικά. Αν και δεν θέλετε υψηλά ποσοστά κατάργησης εγγραφής, προτιμάτε να διαγραφεί κάποιος από την εγγραφή του από το να επισημάνετε το email σας ως ανεπιθύμητο.
Πραγματοποιήστε τακτικό καθαρισμό λίστας

Μην δίνετε στους πελάτες email μια δικαιολογία για να σας επισημάνουν. Χρησιμοποιήστε τμήματα για να αναλύσετε τη βάση των συνδρομητών σας και να προσδιορίσετε ποιος πραγματικά αλληλεπιδρά με τα email σας. Οι περισσότερα μεγάλοι email clients (όπως το Gmail και το Yahoo) παρακολουθούν τον τρόπο με τον οποίο οι παραλήπτες αλληλεπιδρούν με τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον τομέα σας (π.χ. πόσα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επισημαίνονται ως ανεπιθύμητα, πόσα ανοίγουν, πόσα αναπηδούν κ.λπ.).

Χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για να καθορίσουν πού θα τοποθετηθούν τα email σας, είτε είναι στα εισερχόμενα του παραλήπτη είτε στο φάκελο ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Το να έχετε μια λίστα που περιέχει άτομα που δεν ενδιαφέρονται ή ένα υψηλό ποσοστό μη έγκυρων email θα βλάψει μόνο τις προσπάθειές σας να προσεγγίσετε αυτούς που πραγματικά θέλουν να λαμβάνουν τα email σας. Είναι σημαντικό να κάνετε τακτικό καθαρισμό της λίστας για να αποκλείσετε αυτά τα άτομα από τις αποστολές σας.

Δημιουργήστε ένα πρόγραμμα αποστολής email

Η δημιουργία ενός χρονοδιαγράμματος αποστολής είναι το κλειδί για την επίτευξη υψηλών ποσοστών ανοίγματος των μηνυμάτων σας και τη διατήρηση καλής σχέσης με τους συνδρομητές σας. Η πολύ συχνή αποστολή σε μη ενεργά προφίλ θα βλάψει τη φήμη σας σαναποστολέα, ενώ η πολύ σπάνια αποστολή σε αφοσιωμένους πελάτες σας κάνει να χάνετε τζίρο. Με την δημιουργία μίας στρατηγικής μπορείτε να επιτύχετε την απόλυτη ισορροπία.

Δημιουργήστε μία στρατηγική για πελάτες που δεν αλληλεπιδρούν καθόλου

Τα αυτοματοποημένα email flows έχουν σχεδιαστεί για να αποκλείουν σταδιακά τους πελάτες που δεν τους ενδιαφέρει αυτό που έχετε να προσφέρετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη ακολουθία μηνυμάτων ως μια τελευταία προσπάθεια για να τους κερδίσετε ξανά και στη συνέχεια, να διαγράψετε ή να αποκλείσετε από την αποστολή μηνυμάτων οποιονδήποτε δεν ανταποκρίνεται. Αυτό θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε μια καθαρή λίστα, η οποία μπορεί να σας αποτρέψει από το να στέλνετε σε μη δεσμευμένους συνδρομητές και ενδεχομένως να βλάψετε την παραδοτέα σας.

Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε μια καμπάνια email εκ νέου αφοσίωσης για να στοχεύσετε αυτούς τους ανενεργούς χρήστες.

Source: Klaviyo

Email Marketing

Σχετικά Άρθρα

GMB-Menu-Leaflet
Το μενού σας στην Google μπορεί να σας ανεβάσει στην κατάταξη
Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να διασφαλίσετε ότι οι πελάτες σας μπορούν να σας βρουν εύκολα και να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες σας ...
free-local-seo-rank-tranking-tool
Δωρεάν εργαλείο για Χάρτες Google. Μάθε σε ποια θέση εμφανίζεται η επιχείρησή σου.
Μάθετε εύκολα, γρήγορα και δωρεάν την κατάταξη της επιχείρησή σας στους Χάρτες Google αλλά και ποιοι είναι οι ανταγωνιστές σας. Αναλυτικός οδηγός.
Μετακινηθείτε στην κορυφή